நலமோங்கும் நாகூர் தர்கா

நாகூர் தர்கா ஷரீபில் அன்றாட நிகழ்வுகள் – ஆண்டு முழுதும் நடைபெறும் விசேஷங்கள் – தர்கா கட்டிடங்களின் சிறப்புகள்:  நாகூர் காதிர் ஒலி நாயகத்தின் சன்னதி உள்ளே 6 வெள்ளி கதவுகள் 1 தங்க கதவு மொத்தம் 7 கதவுகள். ஆண்டகையின் சன்னதி திறந்திருக்கும் நேரம் அதிகாலை 4.20 முதல் 7.00 மணி வரை.மாலை 6.00 மணி முதல் இரவு 10.00மனி வரை,அதாவது சூரியன் உதிக்கும் முன்பும் மறைத்தவுடனும் சன்னதி திறக்கப்படும். தினமும், காலையிலும் மாலையிலும் ,மழை,காற்று, […]

Continue reading