பாக்தாத்தின் இராஜரிஷி – முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரலி)

அவதரித்த நாள், கி.பி 1078 – ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 19-ம் தேதி ஹிஜ்ரி 471-ம் ஆண்டு ரமலான் பிறை முதல் நாள் திங்கட்கிழமை அதிகாலை. அவதரித்த இடம் காஸ்பியன் கடலுக்குத் தெற்கே பாரசிகமொழி வழங்கிய தபரிஸ்தான் மாநிலத்தில் ஜீலான் எனும் புனித நகரின் புரநகர்ப் பகுதியான நீஃப் என்ற திருத்தலம். குர்ஆன் முழுவதையும் மனப்பாடம் செய்து முடித்த போது வயது 7. உயர் கல்விக்காக ஜுலான் நகரை விட்டு பக்தாத் மாநகருக்கு புறப்பட்டபோது வயது […]

Continue reading