Shawwal – ஷவ்வால்

ஷவ்வால் மாதத்தின் கந்துாரி மற்றும் விசேஷ நாட்கள் :

 • பிறை-3 சாஹிபு அப்பா தைக்காலில் ஹஜரத் புகாரி தங்கல் வலியுல்லாஹ் கந்தூரி- காயல்பட்டினம்

 

 • பிறை-4 மஹான் ஹாஜி ஹக்கீம் முஸ்தஃபா சாஹிப் கந்தூரி – பள்ளப்பட்டி 

 

 • பிறை-4 ஷைக் அபூபக்கர் சி.எம். வலியுல்லாஹ் அவர்களின் உரூஸ் –மடவூர் (கேரளா)
 • பிறை-4 ஹஜரத் அப்துல் மாலிக் வலியுல்லாஹ் கந்தூரி- குத்பாசிறுபள்ளி, காயல்பட்டினம்
 • பிறை-10 இமாம் அபுல் ஹசன் அலிய்யுஷ் ஷாதுலி நாயகம் உரூஸ்
 • பிறை-10 ஹஜ்ரத் ஷைகு அபூபக்கர் சின்ன முத்து வாப்பா வலியுல்லாஹ் கந்தூரி- மேலசித்தன் தெரு, காயல்பட்டினம்
 • பிறை-10 செய்யது முஹம்மது ஷாஹ் காதிரி வலியுல்லாஹ் உரூஸ்- பெரிய நெம்மேலி
 • பிறை-11 சூஃபி மன்ஜிலில் ஹைதராபாத் அஷ்ஷாஹ் முஹம்மத் அப்துல் காதிர் – சூஃபி ஹஜரத் கந்தூரி- காயல்பட்டினம்
 • பிறை-12 மஹான் ஷாதுலி நாயகம் கந்தூரி – புத்தா நத்தம்
 • பிறை-13 நபிகள் நாயகம் பல் உஹது போரில் ஷஹீது- உஹது மலை – மதீனா ஷரீஃப்
 • பிறை-13 ஹஜரத் அமீர் ஹம்சா ஷஹீது உரூஸ்- உஹது மலை
 • பிறை-14 மத்ரசதுல் அலிய்யாவில் ஷாதுலி நாயகம் கந்தூரி – காயல் பட்டினம்
 • பிறை-14 மஸ்தான் சாஹிபு வலியுல்லாஹ் கந்தூரி – மேலப்பாளையம்
 • பிறை-15 மஹான் மலாக்கா சாஹிப் கந்தூரி – கல்லாறு, நாகை
 • பிறை-15 இரட்டை குலம் பள்ளியில் செய்யிது இஸ்மாயில் ஜலாலியுல் புஹாரி தங்கல் கந்தூரி – காயல் பட்டினம்
 • பிறை-16 செய்யிது உஸ்மான் ஹாரூனி கந்துாரி– நைசாபூர்
 • பிறை-16 மஹான் ஷெக் அப்துல் காதர் உரூஸ்
 • பிறை-17 சத்திய சீலர் பத்ரு சஹாபாக்கள் ஷஹீது மௌலிது
 • பிறை-18 கலீஃபா ஜமால் செய்யிது முஹம்மது நாயகம் கந்தூரி- மேலப்பாளையம்
 • பிறை-22 மஹான் கல்வத்து நாயகம் கந்தூரி – கீழக்கரை
 • பிறை-23 பாவா செயிது முஹம்மது வலியுல்லாஹ் கந்தூரி – பனைக் குளம் , இராமநாதபுரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.